STRONA jest w trakcie rewitalizacji

ZAPRASZAMY ZA JAKIś CZAS

 

 

 

 

BPA Polska Sp. z o.o.

Jana Brzechwy 41

96-100 Skierniewice

NIP 8361856175

 

 

Dział Techniczny:                            Krzysztof Małkus tel. 504 256 980

 

Dział Administracyjny i Księgowość:  Beata Małkus      tel. 508 154 707

 

 

 

e-mail: biuro@bpapolska.com

 

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402016

Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN